Lichtplastik

1974/75

,

Kugelobjekt

1979/81

,

Kugel Schale Kern

1967

,

Kugelvariation 13

1969/70

,

Kugelobjekt Rotation

2020

Kugelobjekt

1971/72

,

Wunderapfel / Zauberapfel

1972

,

Modell: Kugelobjekt mit Oktaeder

1971

,

Kugelobjekt Mitte II

1992/93

,

Kugelvariation 10

1969/70

,

Kugelobjekt und Raumspur

1990

,

Kugelvariation 9

1969

,

Kugelvariation 15

1968

,

Rahmen mit Kugel

2000

, ,

Modell/Vorstufe Wunderapfel/Zauberapfel Kindergarten Bonn

1972

,

Kugelobjekt mit Oktaeder ( positiv — negativ )

1977

,

Kugelobjekt — Auffächerung I

1969/70

,

Kugelvariation 11

1969/70

,

Kugelobjekt, Buschleareal

1992

,

Kugel und Spur

1984/86

,

Kugelobjekt 19

1969/70

,

Kugelobjekt Auffächerung I

1970

,

Kugelobjekt mit Oktaeder

1977

Kugelobjekt IGA

1984/93

,

Bewegung

1971/72

,

Kugelobjekt Mitte I

1993

,

Schale und Kern

1985/86

,

Kugelobjekt und Raumkurven

1990

,

Kugelvariation 17

1969/70

,

Kugelvariation 7

1972

,

Kugelobjekt Wandlung

1980/81

,

Kugelobjekt Auffächerung I

1970

Kugelobjekt

1970/71

Dreiklang

1985

,

Kugelobjekt Umwälzung

1992

,

Kugelform

1964

Kugelobjekt Mitte I

1993

,

Kugelobjekt

1988/89

,

Modell IGA Kugelobjekt

1991/92

,

Umwälzung

1992

,

Kugelvariation

1969

,

Integration 76

1974/76

,

Kugelvariation

1970

,

Kugelobjekt

1972/77

,

Kugelobjekt Auffächerung II

1969/70

,

Rondo

1987

,

Kugelobjekt 72

1992

,

Kugelobjekt “Auffächerung”

1970

Kugel-Kubus Komposition

1980/81

, ,

Kugelobjekt

1970

,

Innen — Außen

1965

,

Kraft — Bewegung

1985/86

,

Kugelobjekt — Kubus in Kugel

1994

,

Kugel und Oktaeder (Negativ)

1992/93

,

Kugelvariation 18

1969/70

,